ประกาศจากทางเว็บ

  • สมาชิกจะได้รับเลขที่บัญชีในการฝากเงิน ทาง sms จากเบอร์ Call Center 06 4597 0135 หรือทาง LIND id : @sg24 เท่านั้น ทางทีมงาน  ไม่มีนโยบาย แจ้งเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์เพื่อป้องกัน มิจฉาชีพออนไลน์
  • เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ ชื่อบัญชีสมาชิกที่แจ้งฝาก-ถอน ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
  • กรณีฝากโดยไม่ใช้ชื่อ เช่น ฝากผ่านตู้ CDM เราจะไม่ทำรายการให้ทุกกรณี และจะเก็บเงินไว้ตรวจสอบ 15 วัน
  • กรณีที่ฝากแล้ว ไม่มียอดเล่น 1 เท่าของที่ฝากเข้ามา และแจ้งถอน เราจะทำการตรวจสอบเป็นเวลา 7 วัน และโอนคืนบัญชีที่ฝากมาเท่านั้น
  • หากลูกค้ามีพฤติกรรม ตั้งกลุ่ม หรือ สมัครเข้ามาด้วยหลายๆ ID หรือ หลายๆ บุคคล เพื่อเข้ามาตักตวงผลประโยชน์โดยเฉพาะ ทางเราขออนุญาตพิจารณาตัดสิทธิการเป็นสมาชิก และไม่คืนเงินทุกกรณี
ประเภทเนื้อหา